Activiteitencommissie
De activiteitencommissie van basisschool De Groenling is een groep gemotiveerde en betrokken ouders die met veel enthousiasme activiteiten voor de leerlingen organiseren.

Deze ouders organiseren ieder schooljaar, in samenwerking met de leerkrachten leuke activiteiten op en rondom school. Denk hierbij aan de Sinterklaasviering, Kerst, Pasen, Koningssportdag, de Groenlingdag etc.

Al deze activiteiten vanuit de activiteitencommissie worden bekostigd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengst van de kledingcontainer op het schoolplein. Door de opbrengst van de kledingcontainer kan de ouderbijdrage zo laag mogelijk worden gehouden. Blijf daarom vooral uw oude kleding in de kledingcontainer gooien.

Indien u op- of aanmerkingen heeft, suggesties of leuke ideeën met betrekking tot schoolactiviteiten in welke vorm dan ook, schroom dan niet om dit te delen. Het mailadres van de activiteitencommissie is ac@bsdegroenling.nl


Hartelijke groet vanuit de activiteitencommissie.