Tevredenheidsonderzoek 2018
In 2018 heeft er een tevredenheidspeiling plaatsgevonden op Panningen Noord onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Klik hieronder voor de samenvatting van de peiling onder de ouders en de leerlingen.

Leerlingpeiling 2018

Ouderpeiling 2018