Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen twee ouders de oudergeleding van de MR en twee personeelsleden de PMR.
Op het moment dat het laatste kind de school verlaat, maakt de ouder geen deel meer uit van de medezeggenschapsraad.

Binnen deze geleding worden onderwijskundige zaken besproken met als doel het onderwijs, zoals gegeven op BS De Groenling, verder uit te bouwen en te verbeteren.

Heeft u onderwijskundige vragen of opmerkingen dan kunt u deze via onderstaand emailadres inbrengen medezeggenschapsraad@bsdegroenling.nl

Binnen de Medezeggenschapsraad nemen onderstaande ouders zitting in de OMR:

– Coby Vorstenbosch
– Bart Engels

Namens de personeelsgeleding van de MR vertegenwoordigen
Sharon Hermans – Van den Boom en Roy Verberne de PMR.