Welkom
Welkom op de website van Basisschool De Groenling!

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en samen zingen wij het hoogste lied!

Basisschool De Groenling is een school, voor modern, eigentijds en ontdekkend onderwijs.  De groepsruimtes, kunnen flexibel worden ingedeeld. Een school met volop mogelijkheden waar kinderen alle ruimte krijgen om hun talent samen met andere kinderen en andere gebruikers van de Groenling te ontwikkelen. Dit doen we o.a. door het model van meervoudige intelligentie toe te passen. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. 
Rust en veiligheid vinden wij belangrijk.
Wij stellen ons de vraag;  wat moeten onze kinderen nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw?
Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang.
Op BS De Groenling zingt ieder vogeltje zoals het gebekt is en samen zingen wij het hoogste lied! Zodat ieder kind op een zo hoog mogelijk en divers niveau uit kan vliegen en de vleugels naar de toekomst uit kan slaan.