Onderwijs

Welkom op de website van BS De Groenling!

Samen leren we kinderen om op eigen benen te staan. Met plezier en vol vertrouwen vliegen we onze eigen route.

BS De Groenling is een school, voor traditioneel, eigentijds en ontdekkend onderwijs. We geven effectieve instructies aan homogene groepen en waar mogelijk zoeken  we de samenwerking op in onze groepsruimtes, die flexibel kunnen worden ingedeeld. Een school met volop mogelijkheden waar kinderen alle ruimte krijgen om hun talent samen met andere kinderen te ontwikkelen. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen.Rust, veiligheid, welbevinden en betrokkenheid vinden wij belangrijk.

Wij stellen ons de vraag; wat moeten onze kinderen nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving van de toekomst?

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang.