Ziekmelding / verlof

Ziekmelding
Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u mondeling of telefonisch doorgeven. Dit kan ook via de absentiefunctie in de ISY app.

Verlof
Verlof nodig i.v.m. een bijzondere gebeurtenis?Maak gebruik van dit verlofformulier dat u bij de directie kunt krijgen en lever het in bij de directeur. In de schoolgids staan verdere criteria voor het in aanmerking komen voor geoorloofd verlof.