Aanmelden leerling

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind tussen de 3 jaar en 3 jaar en 9 maanden aanmelden bij een school. Is uw kind nog geen 3 jaar dan is aanmelding niet mogelijk. 

Welke school het best passend lijkt voor uw kind, kunt u op een aantal manieren onderzoeken:·        

  • kijken op de website van de betreffende school;         
  • kijken op de website www.scholenopdekaart.nl, hier staat algemene info op maar ook de        schoolgids (met specifieke info);         
  • vragen om een rondleiding en een gesprek op de school;       
  • mensen in uw omgeving bevragen naar ervaringen van de school.

De aanmelding van kinderen voor een van de basisscholen binnen Stichting Prisma gaat via één centraal punt. Het aanmeldformulier vindt u op de website van Stichting Prisma. Voor een aanmelding op onze school De Groenling is een apart formulier i.v.m. het toelatingsbeleid.

 

Voor schooljaar 2024-2025 hebben wij het maximum aantal aanmeldingen voor onze groepen 1 en 2 bereikt. Dit betekent dat een aanmelding van uw zoon of dochter eventueel op de wachtlijst geplaatst wordt en dat u uw kind ook op een andere school moet aanmelden.

Het maximum aantal kinderen in groep 2 in schooljaar 2025-2026 is daardoor ook bereikt. Dat betekent dat wij geen kinderen meer in deze groep kunnen plaatsen. 

 

Hoe verloopt de start op Basisschool de Groenling?

  • Als uw kind bij ons is ingeschreven en bijna 4 jaar wordt, krijgt het kind een uitnodiging om naar school te komen.
  • De leerkracht stemt met u af of er eventueel oefenmomenten nodig zijn. Dit gebeurt altijd in de maand voordat uw kind jarig is.
  • De dag nadat uw kind 4 jaar wordt, mag het definitief naar school. 

Dit laatste geldt niet voor de kinderen die in de laatste 6 weken van het lopende schooljaar dan wel in de zomervakantie 4 jaar worden. Zij worden uitgenodigd voor een speciaal wisselmoment in de laatste schoolweek om alvast kennis te maken met de groep en leerkracht(en) waar hij/zij na de zomervakantie deel van uit gaat maken en zij starten na de zomervakantie.

Tussentijdse aanmelding
Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen van andere scholen op onze school worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek met de kwaliteitsmedewerker en/of de directie. Het dossier van het kind wordt bij de voorgaande school opgevraagd en er wordt door ons bekeken of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind.

De ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht. Indien gewenst mag het kind één dag meedraaien in de nieuwe groep voordat het definitief geplaatst wordt.

Zie de schoolgids voor meer details.