Aanmelden leerling

Op dit moment is het maximum aantal aanmeldingen voor Bs De Groenling bereikt en zitten de kleutergroepen 1 en 2 van schooljaar 2022-2023 en schooljaar 2023-2024 vol. Dit betekent dat de aanmelding van uw zoon of dochter op de wachtlijst geplaatst wordt. Kinderen met een geboortedatum van ná 01-01-2020 kunnen wel aangemeld en geplaatst worden op onze school.

U kunt de uitgangspunten en werkwijze van de wachtlijst vinden in ons aannamebeleid.

Aanmelden kleuters
De ouders van kinderen die in de loop van het volgende schooljaar 4 jaar worden, kunnen hun kind op één van de basisscholen aan te melden. Ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en kennismakingsgesprek om zo kennis te maken met Basisschool de Groenling.Indien wenselijk kan een kind enkele dagdelen komen oefenen om zo te wennen aan de school. Deze momenten worden samen met ouders en leerkrachten besproken.

Tussentijdse aanmelding
Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen van andere scholen op onze school worden aangemeld. Er volgt dan een kennismakingsgesprek met de kwaliteitsmedewerker en/of de directie. De ouders en het kind krijgen de gelegenheid de school te bekijken en kennis te maken met de groepsleerkracht. Indien wenselijk mag het kind één dag meedraaien in de nieuwe groep voordat het definitief geplaatst wordt. Het dossier van het kind wordt bij de voorgaande school opgevraagd en er wordt door ons bekeken of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind.

Zie de schoolgids voor meer details.