Opvang

Hoera Kindercentra
We kiezen voor een intensieve samenwerking met Hoera kindercentra om samen te groeien naar een modern, innovatief IKC. De ligging van de school in het multifunctionele gebouw biedt volop kansen om met externen samen te werken. Voorschoolse opvang is mogelijk in de ruimtes van Hoera, gelegen in de basisschool. De nabij gelegen locatie Kinderdroom is gerenoveerd om, naast onderwijs,  aantrekkelijke naschoolse activiteiten en opvang aan te bieden.