Vakantierooster

Eerste schooldag          maandag 28 augustus 2023
Herfstvakantie               maandag 16 oktober tot en met zondag 22 oktober 2023
Sinterklaas                     woensdag 6 december 2023
Kerstvakantie                 maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
Carnavalsvakantie         maandag 12 februari tot en met zondag 18 februari 2024
Paasmaandag                maandag 1 april 2024
Mei vakantie                   maandag 29 april 2024 tot en met zondag 12 mei 2024
Pinkstermaandag          maandag 20 mei 2024
Zomervakantie               maandag 8 juli 2024 tot en met zondag 18 augustus 2024

Studiedagen

Donderdagmiddag  14 september 2023 12.00-14.00

Vrijdag 6 oktober 2023

Maandag 20 november 2023

Donderdag 29 februari 2024

Dinsdag 19 maart 2024

Woensdag 19 juni 2024

Vrijdagmiddag 5 juli 2024 12.00-14.00