Vakantierooster

Eerste schooldag          maandag 5 september 2022
Herfstvakantie               maandag 24 oktober tot en met zondag 30 oktober
Sinterklaas                     dinsdag 6 december 2022
Kerstvakantie                 maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Carnavalsvakantie         maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Paasmaandag                maandag 10 april 2023
Mei vakantie                   maandag 24 april 2023 tot en met zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsdag            donderdag 18 mei 2023 tot en met vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag          maandag 29 mei 2023
Zomervakantie               maandag 17 juli 2023 tot en met zondag 27 augustus 2023

Studiedagen
Vrijdag 7 oktober
Donderdag 17 november
Dinsdag 28 maart
Maandag 22 mei
Donderdag 22 juni