Visie

Deze kernwaarden leiden tot doelen die we de komende vier jaar gaan realiseren.
➢ Wij zien het kind en stemmen ons aanbod af op de ontwikkeling van de kinderen.
➢ Ieder kind heeft inzicht in zijn/haar eigen ontwikkeling en kan hierin passende keuzes maken.
➢ Kinderen zijn uitgedaagd en inspireren elkaar door balans te vinden in hoofd (kennis), hart (gevoel) en handen(vaardigheden).
➢ Wij brengen vorderingen op een constructieve manier in kaart, waarbij we opbrengst verhogend en handelingsgericht werken.
➢ We hebben een didactische doorgaande lijn op doelen en aanpak voor peuters t/m groep 8 op gebied van taal, Jeelo en rekenen.