Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Visie

Deze kernwaarden leiden tot doelen die we de komende vier jaar gaan realiseren.
➢ Wij zien het kind en stemmen ons aanbod af op de ontwikkeling van de kinderen.
➢ Ieder kind heeft inzicht in zijn/haar eigen ontwikkeling en kan hierin passende keuzes maken.
➢ Kinderen zijn uitgedaagd en inspireren elkaar door balans te vinden in hoofd (kennis), hart (gevoel) en handen(vaardigheden).
➢ Wij brengen vorderingen op een constructieve manier in kaart, waarbij we opbrengst verhogend en handelingsgericht werken.
➢ We hebben een didactische doorgaande lijn op doelen en aanpak voor peuters t/m groep 8 op gebied van taal, Jeelo en rekenen.