Tevredenheidsonderzoek

In 2018 heeft er een tevredenheidspeiling plaatsgevonden op De Groenling onder ouders, leerlingen en leerkrachten. Klik hieronder voor de samenvatting van de peiling onder de ouders en de leerlingen.