Ondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. In augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. Passend onderwijs is onderwijs op maat voor leerlingen die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben.

Het bestuur heeft een zorgplicht. Dat betekent dat, als BS De Groenling zelf geen volledig aanbod voor uw kind kan verzorgen, een andere (speciale) school in de regio (een deel van) die uitvoering overneemt. Wij zijn dan verplicht om u uit te leggen waarom wij uw kind niet een passend zorgaanbod kan doen. Het uitgangspunt is dat de kansen en mogelijkheden van uw kind centraal staan. Daarbij is het de opzet dat ouders gelijkwaardige gesprekspartners van de school zijn. Een goed contact tussen ouders, leerkrachten en leerlingen werkt door in de kwaliteit van de school. Het komt de ontwikkeling van alle leerlingen ten goede.

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die wij hebben als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen en leerlingen met een meer specifieke of zeer specifieke begeleidingsbehoeften. Uit dit document blijkt dat wij voldoen aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband is vastgelegd. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen het team een arrangement heeft.