Praktisch

We zijn een integraal kindcentrum waarbij medewerkers van Prisma en Hoera samenwerken om een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen van 0-14 jaar te bevorderen. Het welbevinden is voor ons een voorwaarde om te komen tot leren en hoge betrokkenheid is onze meetlat.

Onze medewerkers zijn geschoold in het omgaan met emoties en gedrag. Veiligheid en vertrouwen zien wij als onderleggers voor ons onderwijsconcept om kwaliteit te garanderen. Wij brengen het kind in beeld door te kijken naar zijn/haar ontwikkeling in hoofd, hart en handen.

Op onze school werken we volgens een continurooster van 5 gelijke dagen. Per groep zorgen we voor een juiste afwisseling tussen cognitieve, culterele en creatieve leergebieden waarbij we aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de groep. We maken gebruik van de kwaliteiten in het team en stimuleren verdere ontwikkeling van het personeel. Derhalve werken we cyclisch en planmatig in kleine leerteams van onderwijsprofessionals, ouders en specialisten aan onze onderwijskwaliteit .

We werken met homogene groepen vanaf groep 3. Echter, de professionals zoeken de samenwerking op waar mogelijk. Daarnaast werken wij nauw samen met het VO om een goede overstap van het PO naar het VO te bevorderen..

Op bs de Groenling stellen we onszelf iedere dag weer drie elementaire vragen en hier stemmen we ons onderwijsproces zo optimaal mogelijk op af;

Voelen onze kinderen zich veilig?

Krijgen onze kinderen goed les?

Leren onze kinderen genoeg?