Praktisch

We zijn een IKC in ontwikkeling waarbij medewerkers van Prisma en Hoera samenwerken om een ononderbroken ontwikkeling bij kinderen van 0-14 jaar te bevorderen. Het welbevinden is voor ons een voorwaarde om te komen tot leren. Alle medewerkers zijn geschoold in het omgaan met emoties en gedrag. Veiligheid en vertrouwen zien wij als onderleggers voor ons onderwijsconcept om kwaliteit te garanderen.

Wij brengen het kind in beeld door te kijken naar zijn/haar ontwikkeling in hoofd, hart en handen. Daarbij zien wij mogelijkheden door zowel op school als op de locatie Kinderdroom onderwijs te bieden.

Op onze school werken we volgens een continurooster van 5 gelijke dagen. Per groep zorgen we voor een juiste afwisseling tussen cognitieve en creatieve leergebieden. We maken gebruik van de kwaliteiten in het team en stimuleren verdere ontwikkeling van het personeel. We werken met homegene groepen vanaf groep 3. Echter, de professionals zoeken de samenwerking in mini-teams: peuters, groep 1/2/3, groep 4/5/6 en groep 7/8. Ook zijn er serieuze intenties om de samenwerking met het VO concreet vorm te geven.