"Alles wat we doen, is visiegericht".

"Alles wat we doen, is visiegericht".

14 februari 2024 Redactie

Bij De Groenling hebben we een sterke visie, zowel op schoolontwikkeling als op onderwijskwaliteit.

Deze is ontstaan in dialoog met het team, de ouders en de kinderen. Onze visie is de basis van alle ontwikkelingen die we in gang zetten. Er zijn drie kwaliteitsgebieden, die de kern vormen van onze onderwijskwaliteit: onderwijsprocessen, onderwijsresultaten en schoolklimaat; en daar sturen we op.  In het bijgevoegde artikel leest u een interview uit BSM, een tijdschrift over basisschoolmanagement, waarin wij in een interview uitleggen hoe wij leiding geven aan onderwijskwaliteit en hoe de kwaliteitscyclus op onze school eruit ziet.